Werkzaamheden

 • Nadat u bij ons bent aangemeld maken we op korte termijn een afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor voor een kennismakingsgesprek. Dit kan meestal binnen 2 weken en in geval van spoed op kortere termijn. Als u via een derde partij (meestal een hulpverleningsinstantie, soms een familielid) bij ons terecht bent gekomen, is die partij bij het gesprek aanwezig.

  Wat doen wij bij kennismakingsgesprek?

  Aan de hand van een uitgebreid intakeformulier kijken we welke inkomsten u heeft en wat uw vaste lasten zijn. We brengen achterstanden in betalingen in kaart en we kijken of er schulden zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien of er recht is op aanvullend inkomen of dat er bijvoorbeeld een te hoog beslag ligt op uw inkomen. We kijken hoe hoog eventuele schulden zijn en wat we er mee kunnen doen. Als er geen schuldregeling belemmerende schulden zijn dan zullen we, zodra uw situatie stabiel is, een aanvraag schuldregeling doen bij de schuldhulpverlening. Zijn er wel belemmerende schulden, bijvoorbeeld fraudeschulden, dan gaan we zo snel mogelijk de schuldeisers van uw situatie op de hoogte brengen. Belangrijk is dan dat we ervoor gaan zorgen dat de vaste lasten in ieder geval betaald worden en er geen nieuwe schulden ontstaan. Als we gezamenlijk besluiten een beschermingsbewind aan te vragen gaan we met u het verzoekschrift invullen. Als de benodigde stukken voor de aanvraag compleet zijn sturen we dit zo snel mogelijk op naar de rechtbank. Het duurt een aantal weken voor de rechter uitspraak doet. We beginnen na de uitspraak, zodra de beschikking bij ons binnen is, met het beheren van uw budget. Als de situatie vereist dat we meteen moeten beginnen, bijvoorbeeld een dreigende huisuitzetting of afsluiting van energie, kunnen we alvast op vrijwillige basis van start gaan.

  Gegevens in dossier

  Alle gegevens die we hebben verzameld tijdens het kennismakingsgesprek komen in een persoonlijk dossier. Als de beschikking van de rechtbank binnen is gaan we werkgevers of uitkerende instanties aanschrijven om hen van de situatie op de hoogte te brengen. We vragen termijnbedragen (energie, huur, etc.) op, evenals eventuele achterstanden. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Budgetplan

  Op basis van alle gegevens stellen we een voorlopig budgetplan op. In dat plan leggen we vast wat er maandelijks aan geld binnen komt en wat er uitgaat. Ook de hoogte van het leefgeld voor levensonderhoud is erin opgenomen. Als het eerste inkomen bij ons binnen is, kunnen we het voorlopige budgetplan uitvoeren. Dat betekent onder meer dat u van ons het weekgeld ontvangt. U kunt een overzicht inzien in OnView (zie ook Downloads & Links)

  Uitvoerende taken van de bewindvoerder op een rij:

  • De betaling van de financiële verplichtingen zoals o.a. vaste lasten
  • Het verzorgen van de belastingaangifte (box 1)
  • Het aanvragen van toeslagen
  • Het aanvragen van uitkeringen en andere voorzieningen
  • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
  • Het afsluiten van verzekeringen
  • Contact onderhouden met diverse instellingen inzake het financieel beheer
  • De behandeling/doorzending van de post

  Verder moeten wij bij de jaarlijkse verantwoording die we moeten afleggen aan de kantonrechter, onderstaande zaken rapporteren:

  • Het totaal van inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar
  • Een overzicht van de aflossingen op de schulden (indien van toepassing)
  • Een overzicht van de openstaande schulden (indien van toepassing)
  • Het rekeningsaldo van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd
 • werkzaamheden