Tarieven

  • De kosten voor bewindvoering worden bij de cliënt in rekening gebracht, volgens de normen vastgesteld door het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht).
    Wij verwijzen u graag naar de Tarieven bewindvoering 2023

    Bij een inkomen op bijstandsniveau kan voor de kosten van bewind een beroep worden gedaan op de Sociale Dienst voor Bijzondere Bijstand. Dit geldt ook voor de eenmalige intakekosten en de griffiekosten.

  • tarieven