Veelgestelde vragen

 • Wie bepaalt de tarieven voor de bewindvoering en wat als ik dat niet kan betalen?

  Wij werken conform de richtlijnen voor tarieven en behorende bij het takenpakket voor professionele bewindvoerders. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Vak inhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T) en worden jaarlijks geïndexeerd.

  De kosten van bewindvoering kunnen worden vergoed vanuit Bijzondere Bijstand, aan te vragen bij de Sociale Dienst. Als een cliënt een beperkt inkomen en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder altijd Bijzondere Bijstand aan voor de kosten van bewindvoering.
  In veel gevallen vergoedt de Sociale Dienst het jaartarief, de intakevergoeding en de kosten voor bijzondere handelingen volledig. Wanneer het inkomen echter te ver boven de bijstandsnorm ligt of er teveel spaargeld is opgebouwd, is het echter mogelijk dat de Sociale Dienst de kosten van bewindvoering gedeeltelijk of niet vergoedt. De cliënt dient (een gedeelte van)de kosten dan zelf te betalen. De bewindvoerder streeft zoveel mogelijk naar volledige vergoeding van de kosten door de verstrekking van bijzondere bijstand.

  Wanneer eindigt de onder bewindstelling?

  De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat.

  Verder eindigt het bewind van rechtswege:

  • als de cliënt overlijdt.
  • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.

  Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

  Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

  De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP-bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

  Beschermingsbewind en WSNP-bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP-bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP-traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.

  Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

  Nee, schulden behoren tot de financiën van de klant. Als de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of de cliënt maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

  Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

  Ja, indien er gegronde redenen zijn, mochten deze er zijn dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

 • SSC_0578