Bewindvoering

  • Wij zijn gespecialiseerd in het financieel beheer voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun financiële zaken goed te beheren. Hiervoor bieden wij beschermingsbewind  aan.

    Beschermingsbewind is ingesteld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Dit kan van tijdelijke aard zijn, door psychische overbelasting of ziekte, maar kan ook langdurig of zelfs blijvend worden ingezet. Beschermingsbewind is tevens ingesteld voor meerderjarigen die problematische schulden hebben.

    Een onderbewindstelling (beschermingsbewind) dient aangevraagd te worden bij de kantonrechter. Deze aanvraag verzorgen wij voor u, zodra u instemt met onze dienstverlening. Het voordeel van een professioneel bewindvoerder ten opzichte van hulp door familie en/of vrienden is dat er geen conflictsituatie of misbruik kan ontstaan binnen deze kringen.

    Iemand die onder bewind is gesteld, draagt niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Hiervoor wordt de bewindvoerder benoemd door de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt welke goederen (bijvoorbeeld spaargeld, inkomen, woning) onder bewind komen te staan en roept de bewindvoerder jaarlijks op om rekening en verantwoording af te leggen. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat uw financiën goed worden beheerd.

    Indien er sprake is van een schuldensituatie zal er eerst worden gekeken naar de samenstelling van de schulden. Als beschermingsbewindvoerder zijn wij namelijk niet verantwoordelijk voor het oplossen van problematische schulden. Hiervoor moet volgens de wetgeving een gespecialiseerde schuldhulpverlener worden ingeschakeld. Indien het echter mogelijk is om binnen redelijke termijn alle schulden geheel af te betalen, dan mogen wij hiervoor wel betalingsregelingen treffen en deze opnemen in uw budgetplan.

  • ZyZ3GwCDRrKVJu7rg2Zg_download-by-jon-phillips